OBS   Under våren ges en nybörjarkurs i folklig dans

Med spelman Hampus Odlöw och instruktörer Ingela och Håkan Lindberg.
Mer om nybörjarkursen.

 OBS   Under våren ges även en fortsättningskurs i folklig dans

Med instruktörer Ingela och Håkan Lindberg.
Mer om fortsättningskursen.

 OBS   Välkommen till barn- och ungdomsspelmanslag. Start fredag 1:a februari

Med Ida Malkolmsson, Sara Martinsson, och Dan Palmqvist.
Läs mer här.

19:15–20:15
Visstuga: Vispolskor

Med Lasse Jonsson

20:30
Konsert och dans: Stormsteg