Medhjälpare

Här finns dokument som du som medhjälpare kan ha nytta av.
Nyckelman: inför din kväll, gå gärna igenom dessa listor tillsammans med någon som varit med tidigare eller någon i styrelsen.

Plan för hela kvällen Checklistor för nyckelman och kaféansvarig.
Skriv ut i god tid innan din kväll och läs igenom!
Nyckelman: pdf: PDF
Kaféansvarig: pdf: PDF, doc: Word
Fika Inköpslista till fiket.
Kaféansvarig: Om du vill, utgå från denna lista när du handlar.
pdf: PDF, doc: Word
Arbetsschema Kan användas för att hålla ordning på vilka medhjälpare som gör vad när.
Nyckelman: Skriv ut och ta med. Be dina medhjälpare skriva upp sig på de pass de vill ta.
pdf: PDF, doc: Word
Entré Skriv ut två filer: lathund/instruktion för den som sitter i entrén, och tre skyltar att visa för besökarna. Skyltarna kan sättas upp på dörren och läggas på entrébordet. Välj skylt och lathund som motsvarar priset för kvällen (se programbladet).
Nyckelman: Skriv ut en lathund och tre skyltar och ta med åt dem som jobbar i entrén.

Ordinarie entré 180 kr.

Ordinarie entré 160 kr.

Ordinarie entré 150 kr.

Medlemsformulär Formulär för nya medlemmar att fylla i i entrén. Behövs alla kvällar.
Nyckelman: Skriv ut i flera exemplar och ta med åt dem som jobbar i entrén.
pdf: PDF, Word
Medlemsregister Medlemsregistret finns av sekretesskäl inte här men tas med av någon i styrelsen under artistkvällar. Medlemsregistret behövs i entrén under alla kvällar.
Kvällsredovisning Blankett för redovisning av intäkter (kafé/entré/medlemskap) och utgifter (kafé) för en kväll.
Nyckelman: Skriv ut och ta med. Se till att få kvitton, växelkassa och övriga uppgifter från kaféansvarig. Se till att få pengar från den som sitter i entrén. Kontrollera att du har alla uppgifter som behövs för att fylla i redovisningen.
pdf: PDF, doc: Word
Redovisning av besöksantal Blankett för redovisning av besökare under en kväll.
Nyckelman: Skriv ut och ta med. Fylls i löpande av kassapersonal under konsertkväll. Under spel- och danskväll uppskatta antalet besökare. Bifoga ifylld blankett till kvällsredovisningen.
pdf: PDF, Word
Presentation av artisterna Checklista som underlag för den som presenterar artisten.
Styrelsevärd: Hitta någon som presenterar artisten (eller gör det själv)!
Du som presenterar: skriv ut i god tid innan din kväll och förbered din presentation
pdf: PDF, doc: Word
Stolars placering i stora salen under konsert Ritning som beskriver hur stora salen ska möbleras under konsert.
Nyckelman: Möblera salen enligt ritningen pdf: PDF
Checklista för stängning Checklista att använda vid stängning.
Nyckelman: Skriv ut och ta med. Bocka av alla punkter när du städar efter kvällen.
pdf: PDF
Guide till nyckelknippan Lista över alla nycklarna.
Nyckelman: Denna lista finns normalt i växelkassan. Om inte, skriv gärna ut och lägg dit.
pdf: PDF, odt: OpenOffice