Bokning

E-post: artistbokare@folkmusikkafeet.net

Kontakta föreningen

E-post: folkmusikkafeet@folkmusikkafeet.net
Besöksadress: Folkmusikkaféet
Allégården
Södra Allégatan 4
413 01 Göteborg
Fakturaadress: Folkmusikkaféet c/o Kent Molin
Basungatan 14
42140 Västra Frölunda
Plusgiro: 107741-1
Swish: Kursavgift: 1236085450
Medlemsavgift: 1236279434
Organisationsnummer: 857205-7803
Integritetspolicy: pdf: PDF
Klagomål/synpunkter: folkmusikkafeet@folkmusikkafeet.net

Kontaktpersoner

Styrelsen:
Ordförande, bokningssamordnare:
Lars Ström
ordforande@folkmusikkafeet.net
tel: 0733-534503
Vice ordförande, rapportansvarig, medlem i kafégruppen och ekonomigruppen:
Birgitta Rydberg
birgitta@folkmusikkafeet.net
Kassör, medlem i ekonomigruppen:
Kent Molin
kassor@folkmusikkafeet.net
Sekreterare, nyckelmannaansvarig, medlem i kafégruppen:
Karin Sandström
karin.sandstrom@folkmusikkafeet.net
Ansvarig för spelkurser samt bokning av paus- och introspelmän
och spel- och visstugor:

Lars-Gunnar Franzén
lars-gunnar@folkmusikkafeet.net
Ansvarig för danskurser och bokning av dansstugor:
Rebecka Nestlog
rebecka@folkmusikkafeet.net
PR-ansvarig:
Henrik Åberg
henrik@folkmusikkafeet.net
Suppleant, medlem i PR-gruppen:
Daniella Dewit
daniella@folkmusikkafeet.net
Valberedning:
Ledamot:
Ingegärd Oad
valberedningen@folkmusikkafeet.net
Ledamot:
Karin Hed
valberedningen@folkmusikkafeet.net
Ledamot:
Ingela Lindberg
valberedningen@folkmusikkafeet.net
Ledamot:
Lilian Håkansson
valberedningen@folkmusikkafeet.net
Revisorer:
Peter Nordqvist
internrevisor@folkmusikkafeet.net
Kenneth Henriksson
internrevisor@folkmusikkafeet.net
Adjungerade till styrelsen:
Ansvarig för pappersprogram:
Sandra McEwen
sandra@folkmusikkafeet.net
Ansvarig för medlemsregister:
Charlotte Elison
charlotte.elison@folkmusikkafeet.net
Ansvarig för uppdatering av skärmen på Allégården:
Kenneth Henriksson
kenneth@folkmusikkafeet.net
Medlem i kafégruppen:
Anneli Huttu
anneli@folkmusikkafeet.net
Medlem i kafégruppen:
Karin Hed
karin.hed@folkmusikkafeet.net
Folkmusikkaféets styrelse 2019
Från vänster: Karin, Rebecka, Kent, Birgitta, Lars-Gunnar, Lars och Henrik