Handlingar till årsmötet i Folkmusikkaféet Allégården den 1/3 2019

Dagordning
Verksamhetsberättelse 2018
Verksamhetsplan för 2019
Motion från Kenneth Henriksson
Styrelsens yttrande över Kenneth Henrikssons motion
Motion från Jan Svensson
Styrelsens yttrande över Jan Svenssons motion
Förslag från styrelsen om slopat medlemskrav från 2020