Jöns Lars fars polska efter Röjås Erik, Boda, Rättvik, Dalarna

Noter
Audio